بلوک سیلندر

بلوک سیلندر (به فرانسویBloc-cylindres) یا بلوک موتور (به فرانسویBloc-moteur) (به انگلیسیEngine block) ساختاری است که شامل سیلندرها و قطعات دیگر در یک موتور درون‌سوز است.

در خودروهای قدیمی تنها از بلوک سیلندر تشکیل شده بود که یک میل‌لنگ جداگانه به آن وصل شده بود.

اما در خودروهای امروزی بلوک‌های موتور اغلب شامل عناصری مانند قطعات سردکننده و مخرن‌های روغن می‌شوند.