سیستم الکتریکی خودرو

سیستم الکتریکی خودرو

سیستم الکتریکی خودرو شامل موارد زیر می باشد

 • باتری منبع برق خودرو است و کار ذخیره‌سازی برق را در این سیستم برعهده دارد.
 • دینام تولیدکننده برق در اتومبیل است و در حقیقت انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل می‌کند تا باتری همیشه پر باقی بماند.
 • کوئل وظیفه تقویت کردن برق باتری را برای استفاده شمع و ایجاد جرقه برعهده دارد.
 • دلکو جریان برق ایجاد شده در کوئل را میان شمع‌های اتومبیل توزیع می‌کند و وظیفه قطع و وصل جریان را برعهده دارد.
 • شمع ایجاد جرقه در پیشرانه اتومبیل برای ایجاد احتراق توسط شمع انجام می‌شود.
 • وایر شمع همان سیم‌های عایق‌داری هستند که برق را به شمع‌ها می‌رسانند
 • مدارهای الکتریکی همان تقسیم‌بندی سیستم برق‌رسانی اتومبیل است که شامل مدارهای اصلی و فرعی می‌شود.
 • مدارهای اصلی شامل مدار جرقه، مدار روشنایی و مدار شارژ است.
 • آفتامات برق دینام برق منظمی نیست و نوسان دارد. آفتامات ولتاژ تولیدی دینام را منظم می‌کند.
 • فیوزها برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم برق‌رسانی خودرو هنگام اتصالی‌ها و افزایش بیش از حد مجاز جریان عبوری استفاده می‌شوند
 • کنترل‌کننده‌ها وظیفه قطع و وصل جریان برق را در بخش‌های مختلف اتومبیل برعهده دارد
 • سوکت‌ها رابط بین مصرف‌کننده‌های برق در اتومبیل و سیم‌ها هستند